What you can try:
Retype the address.

Stel dagelijks de kas op

Het is aan te raden een kassa te gebruiken die door de Belastingdienst is goedgekeurd. En daarbij is het verstandig om iedere dag een kasopstelling te maken. Bij de kasopstelling telt u uw kas en kijkt u of het aanwezige geld overeenkomt met de omzet die u die dag gedraaid heeft. Noteer het aantal  biljetten en munten en noteer ook de waarde per biljet of munt. Tel de waarden bij elkaar op en haal vervolgens het beginsaldo ervan af. Wat overblijft moet overeenkomen met het z-verslag.  Als u dit elke dag doet, draagt u bij aan een solide boekhouding.

Werk dagelijks de kasstaat bij

Het is enkele minuten werk om de kasstaat dagelijks bij te houden. Zorg ervoor dat u een ordner heeft waarin u al uw bonnen dagelijks opbergt. Hierdoor loopt u minder kans om een bon te verliezen en kan er een juiste financiële boekhouding plaatsvinden. De Belastingdienst accepteert namelijk geen kosten als er geen bonnen kunnen worden overlegd.  

Controleer elke mutatie op uw bankafschrift en houd de nota’s bij

Het is verstandig om uw bankafschrijvingen goed bij te houden. Zo kunt u zien of alle afschrijvingen door u zijn gedaan. U  dient ook te controleren of u ook de nota’s heeft, die bij de afschrijving horen. Nota’s die betrekking hebben op uw zaak, zorgen ervoor dat uw winst lager uitvallen. Hierbij gaat het niet om privé uitgaven, maar uitgaven die  direct met uw zaak verbonden zijn.

Houd de gewerkte dagen en uren bij op een urenstaat

Heeft u personeel dat op oproepbasis voor u werkt? U doet er dan goed aan om de urenstaat bij te houden. Hiervoor heeft de Belastingdienst een  formulier ontwikkelt. Gebruik het formulier om de uren daarop te registreren.

Houd uw privé gereden kilometers dagelijks bij

Heeft u een auto van de zaak en u rijdt er (bijna) geen privékilometers mee, dan is het noodzakelijk alle kilometers die u met de auto maakt, dagelijks te registeren. De Belastingdienst heeft daar een speciaal formulier voor ontwikkeld. Gebruik dat formulier om uw kilometers op te registreren.
V.I.A. Adviesbureau
De fundering van uw bedrijf Home Home Boekhouding Boekhouding Tips Tips Links Links Contact Contact Weetjes Weetjes Let op! Let op! Corona Corona