Navigation to the webpage was canceled
What you can try:
Retype the address.

Salaris Administratie

Gaat u personeel in dienst nemen, dan dient u ook een salarisadministratie bij te houden. U registeert de dagen en uren dat een personeel heeft gewerkt. Wij zorgen voor de aangifte Loonbelasting en de loonstroken.

Aangifte VPB

Belastingplichtige Rechtpersonen moeten jaarlijks aangifte doen van het resultaat van de onderneming(en).

V.I.A. Adviesbureau

V.I.A. Adviesbureau verzorgt al jaren administratie voor MKB’ers. De administratie wordt geheel opgezet. V.I.A. Adviesbureau helpt u om uw administratie op de juiste wijze op te zetten.

Administratie

Administratie is de bodem van uw bedrijf. Laat u uw administratie goed opzetten, dan kunt u verrassingen voorkomen.

V.I.A. Adviesbureau

In het bedrijfsleven is het maken van winst noodzakkelijk. Maakt u winst, dan kunt u uw bedrijf blijven voortzetten. Naast het maken van winst is het ook belangrijk uw administratie goed op te zetten. De administratie moet niet alleen u voorzien van informaties, maar moet ook aan diverse wettelijke regels voldoen. Een goed opgezette administratie voorkomt veel problemen. Een goed opgezette administratie zorgt niet alleen ervoor dat u een goede beeld heeft over uw financiele positie van uw bedrijf, maar zorgt ook ervoor dat de aangiften correct verzorgt kunnen worden. De administratie dient dusdanig bijgehouden te worden, dat ten aller tijde de rechten en plichten van het bedrijf duidelijk is. Van contante kasstromen dient een kasstaat te worden aangehouden. Een kaststaat is een overzicht van al uw contante ontvangsten en uitgaven. Let erop op het hier alleen over contante ontvangsten en uitgaven.
V.I.A. Adviesbureau

Aangifte IB.

Jaarlijks dient elke belastingplichtige een aangifte van zijn of haar wereld inkomen te doen. Bij de inkomen kunnen nog enkele kosten in mindering worden gebracht. Samen met u kunnen wij de juiste aangifte voor u doen.
De fondering van uw bedrijf Home Home Boekhouding Boekhouding Tips Tips Links Links Contact Contact Weetjes Weetjes Let op! Let op!